Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w OtwockuKOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OTWOCKU


 


05-402 OTWOCK
ul. MIESZKA I 13/15Wyświetl większą mapę

TELEFONY

SEKRETARIAT - 22-718-16-20,  FAX - 22-718-16-21
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego - 22-718-16-40,             FAX - 22-718-16-42
TELEFONY ALARMOWE - 998, 112
strona internetowa www.kppspotwock.pl
adres e-mail
otwock@mazowsze.straz.pl


Opłaty skarbowe związane z czynnościami odbiorowymi

 


    W celu eliminowania procederu wyłudzenia podatku VAT Kontrola Skarbowa prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną pod hasłem „Nie daj się zrobić w słupa”. Wyłudzenia VAT-u następują obecnie głównie poprzez tzw. karuzele podatkowe, czyli sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Obrót towarem następuje najczęściej tylko w dokumentach. Słup występujący w haśle propagującym akcję to potoczne określenie osoby, która firmuje swoim nazwiskiem działania organizowane w celu ukrycia faktycznego inspiratora czy uczestnika oszustwa. Prowadzona akcja ma w dużej mierze uświadamiać, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur oraz ostrzegać ludzi przed uwikłaniem się w przestępstwa podatkowe.